Brummas korning, mentaldelen

Brummas resultat
Bedömning
Mental egenskap/koeff 3 2 1 -1 -2 -3
I.
Tillgänglighet/15
Tillgänglig,
öppen
Mindre
tillgänglig
Överdrivet
tillgänglig
Reserverad Aggressiv Lömsk
II.
Kamplust, jakt/8
Stor Måttlig Mycket stor Liten Obetydlig Ofefintlig
III.
Kamplust, social/6
Måttlig Stor Liten Mycket stor Obetydlig Obefintlig
IV.
Temperament/10
Livlig Mindre livlig Mycket livlig Impulsiv Något slö Slö
V.
Skärpa/5
Måttlig u.k.a. Stor u.k.a. Liten u.k.a. Obetydlig u.k.a. Måttlig m.k.a. Stor m.k.a.
VI.
Försvarslust/5
Måttlig Stor Liten Mycket stor Obetydlig Obefintlig

VII.
Nervkonstitution/35

Nervfast Relativt
nervfast
Nervösa tendenser Något nervös Nervös Höggradigt nervös
VIII.
Hårdhet/8
Måttligt hård Något vek Hård Vek Mycket vek Mycket hård
IX.
Dådkraft/8
Mycket stor Stor Måttlig Liten Obetydlig Obefintlig
X.
Skottfasthet
Skottfast   Skotträdd/skottberörd
u.k.a / m.k.a = utan / med kvarstående aggressivitet Poäng: 217 (Godkänd)

Godkänd = När hunden uppnår minst 100 poäng med lägst
värdetal + 1 i tillgänglighet & nervkonstitution, -1 i skärpa samt är skottfast