Brummas 2:a exteriörbeskrivning

 
= Brummas resultat

Datum: 040711
Höftleder: A/B
Höjd: 61,5 cm
Bröstdjup: 31 cm
Ålder: 2 år, 4 mån.
Armbågar: ua/ua
Längd: 67 cm
Tandantal: 42 (= korrekt antal)

Detaljbeskrivning
Korrekt
UA

Avvikelser

Ngt - Mkt
1 - 2 - 3
Ngt - Mkt
4 - 5 - 6
Ngt - Mkt
7 - 8 - 9
H
E
L
H
E
T
Helhetsintryck
Kraftig
x
Lätt
Tung
Könsprägel
Korrekt
x
Feminin hane
Maskulin tik
Testikelstatus
Två välutvecklade
Saknar en
Saknar båda
8=olikstora
Benstomme
Kraftig
x
Klen
Grov
Muskulatur
Välutvecklad
x
Outvecklad
P
Ä
L
S
Päls - längd
medellång
x
Kort
Lång
Päls - struktur
Grov & rak
1
Vågig (1)
Gles
Mjuk
Underull
Korrekt
1
Saknas (1)
Synlig
Tanfärg
Rödbrun
2/4
Ljus (2)
Sotig (4)
Vitt
Tecken
Avgr. medelstora
7
För stora
För små
Dåligt avgränsade (7)
H
U
V
U
D
Skallform
Bred ngt välvd
7
Flat
Allt för välvd
Smal (7)
Nosform
Proportionerlig
x
Smal
Lång
Dåligt utf. und. ögon
Stop
Väl markerat
x
Otillräcklig
För kraftigt
Underkäke
Kraftig
x
Klen
Bett
Saxbett
x
Överbett
Underbett
10=Tång, 11=Snett
Pigment - mun
Svart
4
Grå
Rosa (4)
Ögon - färg
Mörkbrun
1
Ljus (1)
Gul
8=Olikfärgade
Ögon - form
Oval
x
Rund
Djupt liggande
Ögon - storlek
Medelstora
x
Små
Stora
Ögonlock - stramet
Strama
x
Inrullade
Slappa
Öron - storlek
Medelstora
x
Små
Stora
Öron - ställning
Välburna
x
Ett felburet
Två felburna
Lätta
Öron - ansättning
Korrekt
x
Lågt
Högt ansatta
Stramh. huvud, hals
Torr
x
Överflödigt skinn
B
Å
L

&

B
E
N
Bröstkorg - form
Välvälvd
x
Flat
Tunnformad
Bröstkorg - längd
Lång
x
Kort
Ländens längd
Kort
x
Lång
Förbröst
Välutvecklat
x
Outvecklad
Skulderläge
Väl tillbakalagt
x
Framskjuten
Skuldervinkel
Välvinklad
x
knappt vinklad
Övervinklad
Frambensställning
Korrekt
x
Tåtrång
Tåvid
Krokig
Knävinkel
Välvinklad
x
Knappt vinklad
Övervinklad
Hasvinkel
Välvinklad
x
Knappt vinklad
Övervinklad
Tassar
Slutna, välvda
1
Lösa (1)
Långa
Kors - lutning
Ngt sluttande
x
Rakt
Brant
Kors - längd
Medellångt
x
Kort
Långt
Kors - bredd
Brett
x
Smalt
Lårbredd
Brett
x
Smalt
Rygglinje - stående
Korrekt
x
Svank
Karp
Överbyggd
I

R
Ö
R
E
L
S
E
Rygglinje - rörelse
Stram
x
Eftergivande
Karp
Överbyggd
Frambensrörelse
Korrekta
x
Tåtrång
Tåvida
Spårvidd fram
Korrekt
x
Trång
Vid
Bakbensrörelse
Korrekta
x
Hastrånga
Hasvida
Spårvidd bak
Korrekt
x
Trång
Vid
Armbågar fasthet
Fasta
x
Lösa
Utåtvridna
Handlovar fasthet
Fasta
x
Lösa
Steglängd
Vägvinnande
x
Kort
Oregelbunden
Tillgänglighet
Öppen & tillgänglig
x
Reserverad
Aggressiv
hanterbarhet
Hanterbar
x
Svårhanterlig
8=Ej hanterbar
Skottfasthet
Skottfast
x
Skottberörd
Skotträdd